Kto może wziąć udział w programie?
Samorządy:
gminy i powiaty
Jednostki samorządowe:
np. przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, ośrodki kultury, sportu, pomocy społecznej;
Fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, spółdzielnie socjalne.
Co należy zrobić?
01
Zastanów się, czego
brakuje
w Twojej okolicy.
Poznaj potrzeby i wyzwania,
które stoją przed
Twoją społecznością.
02
Zweryfikuj
projekt
Przygotuj zgłoszenie
i prześlij je do nas
03
Złóż
wniosek
Przekaż nam finalne zgłoszenie
razem z wymaganymi załącznikami.
04
Dowiedz się, czy Twój
projekt wygrał
Czekaj na ogłoszenie wyników programu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wejdź do naszego Centrum pomocy

Granty

Sprawdź w jakich kategoriach można
zdobyć dofinansowanie

Organizator programu:

Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – krajowy operator systemu przesyłowego w Polsce. Firma prowadzi działalność na terenie ponad 1000 polskich gmin, w których utrzymuje istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną oraz działa na rzecz jej budowy, rozbudowy i modernizacji. Należy do niej ponad 15 tysięcy kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny – ponad 170 projektów o wartości około 14 miliardów zł. W rezultacie do 2030 r. powstanie blisko 3 600 km nowych linii 400 kV,
a modernizację przejdzie 1600 km linii najwyższych napięć i 44 stacje elektroenergetyczne
. PSE są jedyną firmą w Europie Środkowej, która na taką skalę buduje nową infrastrukturę przesyłową.

To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy prądu na terenie całego kraju – po to, by powstawało go tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki nim, prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach.

PSE jako dobry i bliski sąsiad wielu polskich społeczności, czują współodpowiedzialność za ich rozwój, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa.

Poprzez program “WzMOCnij swoje otoczenie” firma wyposaża lokalne samorządy
i organizacje pozarządowe w narzędzia, które pomagają im wypełniać ważną misję publiczną i działać na rzecz mieszkańców.