Menu Zamknij

O PROGRAMIE

Kto może wziąć udział w PROGRAMIE?

Do udziału w Programie zapraszamy wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców gminy i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej.

O granty mogą aplikować: 

002-park

gminy

003-school

jednostki organizacyjne gmin, jak np. szkoły, miejskie ośrodki kultury, miejskie ośrodki pomocy społecznej i inne

001-care

fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Organizator Programu

Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. PSE są obecne w wielu gminach w Polsce. Jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu społeczności czujemy współodpowiedzialność za ich rozwój i poprawę jakości życia. Chcemy pomagać w integrowaniu i aktywizacji członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich istotne. Ważny jest dla nas udział we współtworzeniu i rozwijaniu lokalnej przestrzeni publicznej i infrastruktury społecznej. Działamy z myślą o długotrwałych korzyściach, budowanych poprzez równie trwałe i silne relacje z lokalnymi mieszkańcami.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy energii na terenie całego kraju – po to, by powstawało jej tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki nam prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. Jesteśmy właścicielem ponad 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl