Wzmocnij Swoje Otoczenie to program grantowy, którego celem jest wsparcie finansowe projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, czy bezpieczeństwem. Inicjatywa skierowana jest do gmin w których PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę.

Idea programu jest zbliżona do formuły budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Nagrodą w programie są

granty w kwocie do 20 000zł

W ciągu czterech edycji programu, PSE przyznały już 600 grantów o wartości blisko 12 mln zł na projekty wywierające pozytywny wpływ na swoje otoczenie!

Kto może wziąć udział w programie?
Samorządy
gminy i powiaty
Jednostki samorządowe
np. przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, ośrodki kultury, sportu, pomocy społecznej
Organizacje pozarządowe
fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, spółdzielnie socjalne
Jak przebiega udział w programie?
1
Rekrutacja

Chcesz zmienić swoje otoczenie? Zapoznaj się z regulaminem programu i wyślij do nas swoją aplikację

2
Realizacja projektu

Znalazłeś się w gronie laureatów? Gratulacje! Poznaj kolejne kroki w programie

3
Sprawozdanie

Zakończyłeś już swoje działania? Pochwal się ich efektami i złóż sprawozdanie.