Przykładowe inicjatywy
Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego dzielnicy Fosowskie
Dowiedz się więcej
Doposażenie placu zabaw w Błotniku
Dowiedz się więcej
Wyposażenie sali tanecznej Kozienickiego Domu Kultury
Dowiedz się więcej
Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w Gminie Dziadowa Kłoda
Dowiedz się więcej
Leśne ścieżki spacerowo-biegowe Run Otwock
Dowiedz się więcej
Nowe umundurowanie druhen z jednostki OSP w Mieni
Dowiedz się więcej