16
sierpień
KOLEJNI ZWYCIĘZCY III EDYCJI „WzMOCnij swoje otoczenie”!

Przedstawiamy zwycięzców II tury programu „WzMOCnij swoje otoczenie”! Wybraliśmy 63 inicjatywy społeczne, których celem jest poprawa jakości życia, rozwój wspólnej przestrzeni i aktywizacja społeczna mieszkańców. Cieszymy się, że tak wiele podmiotów (aż 150 zgłoszeń!) chciało podzielić się z nami pomysłami na lokalne projekty społeczne! Doceniamy zaangażowanie i kreatywność wszystkich wnioskujących. Jeszcze w tym roku wiele polskich […]

23
Lipiec
Poznaj efekty „WzMOCnij swoje otoczenie”! [FILM]

Działanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych to nie tylko zarządzanie krajowym systememprzesyłowym — to również lokalne programy społeczne, które realizujemy na terenachinwestycji elektroenergetycznych. Polecamy nowy materiał wideo o efektachdobrosąsiedzkiego programu ‘WzMOCnij swoje otoczenie”. Do tej pory pomogliśmy wdrożyć w życie ok. 180 lokalnych inicjatyw, które szacuje się na łącznąwartość ponad 3,6 mln zł! Z efektów programu korzysta […]

25
czerwiec
ZNAMY PIERWSZYCH LAUREATÓW III EDYCJI „WzMOCnij swoje otoczenie”

Ogłaszamy zwycięzców I tury dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”! Wyłoniliśmy 61 inicjatyw społecznych związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni, aktywizacją społeczną oraz poprawą jakości życia mieszkańców. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rekrutacji (a wpłynęło do nas aż 151 zgłoszeń)! Z radością zauważamy, że mieszkańcy gmin proponują coraz bardziej innowacyjne i kreatywne projekty. Gratulujemy tym, których działania zostaną […]

24
czerwiec
TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY

PSE przedłużają rekrutację do letniej tury programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” do 5 lipca 2021. Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe z zaproszonych gmin mogą zgłaszać swoje inicjatywy w kategoriach aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne mające pozytywny wpływ na społeczność lokalną. Wśród laureatów wiosennej tury programu znalazły […]

19
kwiecień
PONAD 3 MILIONY ZŁOTYCH PRZEKAŻĄ PSE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROGRAMIE „WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE”

Samorządy i ich jednostki organizacyjne – np. przedszkola, szkoły, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej – oraz organizacje pozarządowe mogą już zgłaszać swoje wnioski w III edycji ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W tym roku nabór zostanie przeprowadzony w trzech turach – wiosennej, letniej i jesiennej. Uczestnicy pierwszej z nich już mogą zgłaszać swoje pomysły. Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako właściciel […]

18
Marzec
ZWYCIĘZCY PROGRAMU „WZMOCNIJ SWOJEJ OTOCZENIE” NA WARSZAWSKIEJ BIAŁOŁĘCE.

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy prace komisji i proces wyboru zwycięzców programu „WzMOCnij swojej otoczenie” na warszawskiej Białołęce. Komisja nagrodziła projekty w obszarze rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej, w podkategoriach „edukacja” i „kultura”. Laureatami programu zostali: Stowarzyszenie „Razem dla Białołęki” – projekt mobilnej pracowni komputerowejw Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie; Fundacja „AVE” – projekt „Wirtualnego Muzeum Białołęki 2.0”. PSE skontaktują się ze wszystkimi uczestnikami w celu […]

26
Luty
ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA ZWYCIĘZCÓW I EDYCJI PROGRAMU NA BIAŁOŁĘCE

Szanowni Państwo, informujemy, że przeprowadziliśmy kolejną rundę rozmów z uczestnikami programu. W wyniku rozmów aktualizowane są wnioski o przyznanie grantów. Obecnie, trwa finalna ocena wszystkich zgłoszeń. Zwycięzców I edycji ogłosimy w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2021 r.

5
Luty
DOKONALIŚMY OCENY FORMALNEJ ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU NA BIAŁOŁĘCE

Szanowni Państwo, informujemy, że komisja dokonała oceny formalnej wszystkich zgłoszeń do programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Finalnej ocenie merytorycznej zostaną poddane wnioski złożone przez następujące organizacje: Stowarzyszenie „Razem dla Białołęki”; Fundację „Ave”; Fundację „Alter Eko”; Białołęcką Grupę Lokalną „Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków”; Samodzielne Koło Terenowe nr 5 „Społecznego Towarzystwa Oświatowego”. W kolejnych tygodniach wybierzemy zwycięskie inicjatywy, które zostaną zrealizowane w 2021 r. […]

20
Listopad
TRWA REALIZACJA PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM, LUBUSKIM I WIELKOPOLSKIM

Laureaci II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” rozpoczęli realizację projektów. Działania rozpoczęto m.in. w gminach: Lwówek, Magnuszew, Miedzichowo, Pszczew i w Wodyniach. Gmina Lwówek przeznaczy swój grant na modernizację pracowni komputerowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Za 20 000 zł zostanie kupionych 10 zestawów komputerowych do szkolnej pracowni. Ze sprzętu, w trakcie stacjonarnych i zdalnych zajęć, skorzystają nauczyciele i uczniowie. Z kolei gmina Magnuszew zyska nowy budynek na terenie […]

20
Listopad
PONAD 2 MILIONY ZŁOTYCH DLA LAUREATÓW II EDYCJI PROGRAMU WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE

Wybuch pandemii sprawił, że sytuacja finansowa samorządów cały czas się pogarsza, przez co większość z nich skupia się na cięciu wydatków i ograniczaniu kosztów. Lukę uniemożliwiającą obecnie inwestowanie w obywatelskie inicjatywy, ma choć w części nasz program. Na terenie ponad 70 gmin przyznaliśmy granty na  łączną kwotę ponad 2 milionów złotych. W tym roku dofinansowaliśmy 107  pomysłów, które zmienią lokalne otoczenie. Wśród wyłonionych projektów znajdziemy […]