Masz gotowy pomysł?

Chcesz go z nami omówić? Nie zwlekaj!
Zweryfikujemy Twój wniosek.

Biuro programu
„WzMOCnij swoje otoczenie”

ul. Warszawska 165,
05-520, Konstancin-Jeziorna

e-mail: projektyspoleczne@pse.pl
godziny pracy biura: 08:00-16:00.

Dane handlowe
Organizatora programu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
NIP: 526-27-48-966
REGON: 015668195
KRS: 0000197596
Bank: PEKAO S.A., Oddział w Warszawie
Nr konta: 56 1240 5918 1111 0000 4913 7468.

Osoby kontaktowe
Monika Bębnowska
Konsultacje wniosków
Paulina Witek-Młynarska
Konsultacje wniosków
Olga Walentynowicz
Relacje z mediami