Masz gotowy pomysł?

Chcesz go z nami omówić? Nie zwlekaj!
Zweryfikujemy Twój wniosek.

Biuro programu
„WzMOCnij swoje otoczenie”

ul. Warszawska 165,
05-520, Konstancin-Jeziorna

e-mail: projektyspoleczne@pse.pl;
godziny pracy biura: 08:00-16:00.

Dane handlowe
Organizatora programu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;
NIP: 526-27-48-966;
REGON: 015668195;
KRS: 0000197596;
Bank: PEKAO S.A., Oddział w Warszawie;
Nr konta: 56 1240 5918 1111 0000 4913 7468.

Osoby kontaktowe
Aneta Obłąkowska-Gwóźdź
Konsultacje wniosków
Kinga Pękalska
Konsultacje wniosków
Ewa Babicka
Relacje z mediami