Przykładowe inicjatywy
Zakup 3 defibrylatorów i szkolenie pracowników służb samorządowych w Gminie Biały Bór
Dowiedz się więcej
Zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP w Kolonowskiem
Dowiedz się więcej
Zakup laptopów na potrzeby zajęć edukacyjnych w GOK w Pawłowicach
Dowiedz się więcej
Zakup sprzętu do prowadzenia transmisji na żywo w MOK w Kłobucku
Dowiedz się więcej
Wyposażenie sali multimedialnej w GBP w Pszczółkach
Dowiedz się więcej
Zakup umundurowania oraz sprzętu dla strażaków OSP w Zbrosławicach
Dowiedz się więcej