Zakup komputerów do sali dydaktycznej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie
20 000 zł
Zespół Szkół w Posadowie
Opis projektu

Celem projektu była modernizacja pracowni komputerowej w ZSPP w Posadowie. Zakupiono 10 zestawów komputerowych wraz z najnowszym oprogramowaniem potrzebnym do prowadzenia zajęć. Gdy z powodu pandemii szkoły były zamknięte, z komputerów korzystali nauczyciele w trakcie pracy zdalnej oraz uczniowie, którzy z różnych powodów mieli utrudniony dostęp do Internetu w swoich domach lub musieli skorzystać z konsultacji w szkole. Po otwarciu szkół sprzęt wrócił do pracowni.