Zakup sprzętu multimedialnego i mikroskopu do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach
20 000 zł
Fundacja „Uroczysko Pary”
Opis projektu

Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach zostało wyposażone w stanowisko badawcze składające się z mikroskopu, laptopa z oprogramowaniem oraz monitora.

Teraz możliwe będzie prowadzenie zajęć dot. różnorodności biologicznej Kamionki i jej znaczenia dla otaczających dolinę rzeczną ekosystemów leśnych. Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o stworzone przez Fundację Uroczysko Pary stanowisko badawcze są adresowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczających do przedszkoli i szkół w gminie Międzychód, a także ich nauczycieli i wychowawców.