Zakup jadłodzielni w Godowie
20 000 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie
Opis projektu

Gmina Godów została laureatem IV edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” dzięki projektowi, który łączy w sobie szlachetne intencje i uważność na potrzeby innych.

Grant z programu został przeznaczony na zakup jadłodzielni – urządzenia do przechowywania żywności dla potrzebujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Gmina Godów, która dzięki realizacji projektu dołożyła ważną cegiełkę do procesu rozwoju świadomości w sferze zrównoważonego korzystania z zasobów wśród lokalnej społeczności.