Zakup drona do przeciwdziałania kłusownictwu w Gminie Świeszyno
20 000 zł
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie
Opis projektu

W ramach projektu Społeczna Straż Rybacka została wyposażona w dron, co umożliwia skuteczną kontrolę i wykrywanie zagrożeń wzdłuż brzegów rzek i jezior. Wyposażenie strażników SSR w tego typu sprzęt stanowi skuteczne narzędzie do zwalczania kłusownictwa, co w rezultacie przyczynia się do zwiększenia przeżywalności fauny całego systemu wodnego, zwłaszcza zagrożonych gatunków ryb występujących w wodach Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie.