Urząd gminy w Zlotoryi
20 000 zł
w I edycji programu na realizację projektu „Projekt Stomatologicznej Edukacji – MOCne zęby”
Opis projektu

Celem projektu była poprawa dostępności i standardu świadczonych usług stomatologicznych na obszarach wiejskich poprzez zakup i montaż unitu stomatologicznego do publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gierałtowcu. Efektem projektu jest wzrost świadomości dzieci i rodziców na temat profilaktyki zdrowia jamy ustnej.