Realizacja projektu „Z mechatroniką w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych w gminie Męcinka”
20 000 zł
Urząd gminy w Męcince
Opis projektu

Celem projektu był zakup makiet LED z wymiennymi tablicami oraz robota do nauki języka angielskiego dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach. Dzięki projektowi uczniowie zyskali nowe narzędzia do  zdobywania wiedzy i ćwiczenia praktycznych umiejętności. Takie rozszerzenie oferty edukacyjnej jest szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.