Remont podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie
20 000 zł
Urząd gminy w Magnuszewie
Opis projektu

Celem projektu był remont podłogi w hali sportowej działającej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. Od dłuższego czasu podłoga hali była w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających z obiektu. Dzięki przeprowadzonemu remontowi znacznie poprawiły się warunki treningowe. Hala sportowa stanowi centrum lokalnego życia społecznego. To miejsce organizacji turniejów i uroczystości z udziałem mieszkańców Magnuszewa oraz sąsiednich gmin.