Urząd gminy w Gniewinie
20 000 zł
w II edycji programu na realizację projektu „Dostosowanie warunków sanitarnych na krytej pływalni w Gniewinie do wymogów sanepidu w związku z COVID-19”
Opis projektu

Celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni miejskiej w Gniewinie i dostosowanie obiektu do obowiązujących wymagań sanitarnych. W ramach projektu przeprowadzono prace malarsko-tynkarskie, a także wymieniono wymienniki ciepła w basenie. Przeprowadzony remont umożliwia ciągłe korzystanie z pływalni przez dzieci, młodzież i dorosłych,
w tym seniorów uczęszczających na ćwiczenia na basenie.