Zakup wyposażenia do sali szkoleniowej w Muzeum im. Konstantego Laszczki w gminie Dobre
20 000 zł
Urząd gminy Dobre
Opis projektu

Celem projektu był zakup sprzętu multimedialnego i mebli do Muzeum im. Konstantego Laszczki w gminie Dobre. Dzięki nowemu wyposażeniu stworzono miejsce do organizacji szkoleń, wykładów, konferencji, warsztatów i lekcji muzealnych. Projekt przyczynił się do rozwoju wiedzy z obszaru kultury, sztuki i historii wśród mieszkańców gminy.