Realizacja projektu „Plac Zabaw: Bezpieczny, Aktywizujący, Wesoły” w Jawidzu
20 000 zł
Szkoła Podstawowa w Jawidzu
Opis projektu

Celem projektu był zakup oraz instalacja nowych urządzeń na placu zabaw: czworoboku sprawnościowego, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią oraz karuzeli. Z placu zabaw korzystają dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkoły w Jawidzu oraz placówek
z sąsiednich miejscowości. Jest to także miejsce spotkań rodziców, zajęć pozalekcyjnych oraz organizacji wydarzeń szkolnych i sołeckich.