Zakup aparatury do monitorowania powietrza oraz składników pogody w Goworowie
19 000 zł
Szkoła Podstawowa w Goworowie
Opis projektu

Celem projektu był zakup aparatury do monitorowania powietrza oraz składników pogody w miejscowości Goworowo, a także zwiększenie świadomości uczniów oraz społeczności lokalnej na temat jakości powietrza i czynników pogodowych oraz ich wpływu na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. W ramach współpracy zakupiono trzy komponenty stacji meteorologicznej: klatkę z urządzeniami pomiarowymi, automatyczną stację meteorologiczną oraz ekran LED do prezentacji danych ze stacji meteo oraz pyłomierza.