Zakup narzędzi dydaktycznych – urządzeń do komunikacji pozawerbalnej dla uczniów na terenie gminy Ostrołęka
18 000 zł
Stowarzyszenie „Dajmy Razem Szansę”
Opis projektu

Celem projektu był zakup narzędzi dydaktycznych – urządzeń do komunikacji pozawerbalnej dla uczniów. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są dzieci, które nie mogą się porozumiewać w sposób zrozumiały dla innych. Są to uczniowie z różnymi schorzeniami, m.in. afazją, autyzmem, dyzartrią, niepełnosprawnością intelektualną czy dziecięcym porażeniem mózgowym.