Organizacja szkoleń z udzielania pierwszej pomocy na terenie gminy Kuślin
19 800 zł
Stowarzyszenie "Chraplewo - Razem możemy więcej”
Opis projektu

Celem projektu była organizacja szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Chraplewa, Dąbrowy i Dąbrowy Nowej, Michorzewa, Michorzewka, Wąsowa, Kuślina, Głuponi, Śliwna, Trzcianki, Turkowa i Krystianowa. W trakcie kursów uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie m.in. oceny stanu poszkodowanych, kontroli czynności życiowych i postępowania z osobami nieprzytomnymi. Program szkolenia obejmował także zasady przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci oraz postępowanie w przypadku wystąpienia krwotoków, poważnych ran i oparzeń.