Stowarzyszenie Chraplewo „Razem możemy więcej”
19 800 zł
w I edycji programu na realizację projektu „Nie boję się ratować życia – pierwsza pomoc przedmedyczna”
Opis projektu

Celem projektu była organizacja szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Chraplewa, Dąbrowy i Dąbrowy Nowej, Michorzewa, Michorzewka, Wąsowa, Kuślina, Głuponi, Śliwna, Trzcianki, Turkowa i Krystianowa. pomocy. W trakcie kursów uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie m.in. oceny stanu poszkodowanych, kontroli czynności życiowych i postępowania z osobami nieprzytomnymi. Program szkolenia obejmował także zasady przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci oraz postępowanie w przypadku wystąpienia krwotoków, poważnych ran i oparzeń.