Stworzenie sali integracji sensorycznej w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie
20 000 zł
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
Opis projektu

Celem projektu było stworzenie sali integracji sensorycznej, umożliwiającej wychowankom przedszkola wyrównanie deficytów rozwojowych oraz niwelowanie zaburzeń zachowań. Grant pozwolił na zakup narzędzi dydaktycznych takich jak: tunel sensoryczny, ścianka wspinaczkowa, gier pamięciowo-dotykowych, mat z klockami, wałków rehabilitacyjnych, czy zestawów ćwiczeń wzmacniających motorykę. Przed uruchomieniem projektu uczniowie musieli korzystać z prywatnych gabinetów, w których koszty terapii często przewyższały możliwości finansowe rodziców.