Realizacja projektu „Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci” w Przedszkolu w Celestynowie
20 000 zł
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
Opis projektu

Celem projektu było stworzenie makiety miasteczka ruchu drogowego w celu kształtowania i rozwijania właściwych postaw i nawyków związanych z bezpiecznym zachowaniem się na ulicy przez dzieci. Nauczyciele otrzymali tym samym cenne narzędzie dydaktyczne pozwalające na przygotowanie uczniów do uczestnictwa w ruchu drogowym.