Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
20 000 zł
w I edycji program na realizację projektu „ Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci”
Opis projektu

Celem projektu było stworzenie makiety miasteczka ruchu drogowego w celu kształtowania i rozwijania właściwych postaw i nawyków związanych z bezpiecznym zachowaniem się na ulicy przez dzieci. Nauczyciele otrzymali tym samym cenne narzędzie dydaktyczne pozwalające na przygotowanie uczniów do uczestnictwa w ruchu drogowym.