Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w Gminie Dziadowa Kłoda
20 000 zł
Gmina Dziadowa Kłoda
Opis projektu

Dzięki środkom z grantu zakupione zostały pułapki i transportery do wyłapywania bezdomnych zwierząt, przeprowadzono zabiegi ich kastracji i sterylizacji oraz wykonano niezbędne szczepienia ochronne. Zakupione zostały także karmidła dla zwierząt, które będą ulokowane na terenie Gminy i sukcesywnie uzupełniane w pokarm przez pracowników Urzędu Gminy. Realizacja projektu przyczyniła się do ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt na terenie Gminy, a bezdomne zwierzęta dostały szansę znalezienia dobrego domu.