Przeciwdziałanie bezdomności psów poprzez czipowanie w Gminie Kępice
20 000 zł
Gmina Kępice
Opis projektu

Rezultatem realizacji projektu było zaczipowanie 150 psów w Gminie Kępice oraz w Schronisku dla Zwierząt BUBA w Obłężu. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie bezdomności psów, zwiększenie ich bezpieczeństwa, a także zapewnienie pomocy mieszkańcom w odnajdywaniu zaginionych zwierząt. Każdy czip został zarejestrowany w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.