Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego dzielnicy Fosowskie
20 000 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Fosowskiem
Opis projektu

Cel projektu –  poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców dzielnicy Fosowskie w mieście Kolonowskie – został osiągnięty poprzez poprzez zakup ośmiu zapór o długości 15 m i piętrzeniu 80 cm, co umożliwi zabezpieczenie ok. 120 m odcinka rzeki. Zakupione zapory pozwolą na szybką i skuteczną budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych i na zabezpieczenie tych terenów gminy, które najbardziej narażone są na zalania.