Ochotnicza Straż Pożarna w Zbrosławicach
19 902 zł
na zakup umundurowania oraz sprzętu dla strażaków
Opis projektu

OSP Zbrosławice zakupiła nowy sprzęt, m.in. ubranie specjalistyczne, hełmy, buty, rękawice, kominiarki, zaporę ograniczającą skażenia na wodzie, pompę zatapialną oraz detektor prądu przemiennego. Nowoczesne umundurowanie umożliwia strażakom z gminy Zbrosławice  prowadzenie skutecznych akcji ratowniczych i zwiększenie potencjału bojowego oraz podnosi poziom ich bezpieczeństwa. Sprzęt pozwala także na podjęcie szybkich działań w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i innym zdarzeniom związanym z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi.