Zakup umundurowania oraz sprzętu dla strażaków OSP w Zbrosławicach
19 902 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Zbrosławicach
Opis projektu

OSP Zbrosławice zakupiła nowy sprzęt, m.in. ubranie specjalistyczne, hełmy, buty, rękawice, kominiarki, zaporę ograniczającą skażenia na wodzie, pompę zatapialną oraz detektor prądu przemiennego. Nowoczesne umundurowanie umożliwia strażakom z gminy Zbrosławice  prowadzenie skutecznych akcji ratowniczych i zwiększenie potencjału bojowego oraz podnosi poziom ich bezpieczeństwa. Sprzęt pozwala także na podjęcie szybkich działań w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i innym zdarzeniom związanym z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi.