Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku
20 000 zł
na zakup sprzętu ratunkowego i czujników gazu
Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku wzmacnia bezpieczeństwo podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora +. Jednostka zakupiła rękawice do ratownictwa technicznego dla 22 strażaków. Będą one chronić dłonie druhen i druhów podczas prowadzonych akcji
ratowniczych. Kolejną częścią projektu był zakup 24 czujników tlenku węgla dla seniorów – podopiecznych Dziennego Domu Seniora Senior+ w Sulejówku. W ramach projektu zakupiono także sprzęt ratunkowy – strażackie węże tłoczne oraz elektryczną pompę zanurzeniową.