Stworzenie placu zabaw i miejsca do relaksu dla mieszkańców Ponikwi Dużej
20 000 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Ponikwi Dużej
Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Ponikwi Dużej zbudowała plac zabaw i miejsce do relaksu dla mieszkańców. Z inicjatywy jednostki zakupiono zjeżdżalnię, huśtawkę, stół z ławkami, a także zostało wykonane ogrodzenie przy remizie. Dotychczas w miejscowości nie było miejsca do
zabawy i rekreacji. Przestrzeń ma służyć dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom. Przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych i będzie promować aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.