Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie
10 000 zł
w II edycji programu na realizację projektu „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki”
Opis projektu

Celem projektu był zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działań jednostki. Grant pozwolił na pozyskanie poduszek pneumatycznych, niezbędnych urządzeń umożliwiających podłączenie i sterowanie zestawem poduszek, tj. reduktor ciśnienia oraz złącz do butli i sterownika. Sprzęt jest wykorzystywany podczas działań związanych z ratownictwem technicznym.