Hafciarka cyfrowa w domu kultury w Stalowej Woli
20 000 zł
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
Opis projektu

Pracownia Multimedialna Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, laureata programu „Wzmocnij Swoje Otocznie”, zyskała nowoczesną hafciarkę cyfrową. Doposażenie bazy cyfrowej w hafciarkę daje możliwość rozwijania działań z pogranicza sztuki i multimedialnych technologii, tworzy miejsce realizacji autorskich projektów, związanych z regionem i jego tożsamością. Pozwala dotrzeć z przekazem kulturowym do młodzieży, szczególnie zagrożonej wykluczeniem kulturowym.