Realizacja projektu „Wybieram rower i wiązowskie szlaki rowerowe”
40 000 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
Opis projektu

Celem projektu było wytyczenie nowych szlaków rowerowych na terenie gminy Wiązowna. W ramach współpracy stworzono szlaki, które przebiegają przez piękne przyrodniczo obszary Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu rzeki Świder wpisane do programu sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej.