Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
40 000 zł
w I I II edycji program na realizację projektu „Wybieram rower i wiązowskie szlaki rowerowe”
Opis projektu

Celem projektu było wytyczenie nowych szlaków rowerowych na terenie gminy Wiązowna. W ramach współpracy stworzono szlaki, które przebiegają przez piękne przyrodniczo obszary Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu rzeki Świder wpisane do programu sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej.