Zakup laptopów na potrzeby zajęć edukacyjnych w GOK w Pawłowicach
19 999 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach
Opis projektu

GOK Pawłowice zakupił nowy sprzęt komputerowy do swojej pracowni. Umożliwi on rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki m.in. o zajęcia z obsługi komputera dla seniorów. Celem projektu była poprawa funkcjonalności pracowni komputerowej przeznaczonej do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla osób w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i z niepełnosprawnościami.