Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie
16 900 zł
w II edycji programu na realizację projektu „Nowoczesna pracownia językowa dla dzieci i seniorów - zakup narzędzi interaktywnych”
Opis projektu

Celem projektu było wyposażenie pracowni nauki języka angielskiego dla dzieci i dorosłych w narzędzia multimedialne. Grant pozwolił na zakup tablicy interaktywnej, rzutnika, ekranu. Modernizacja pracownik pozwoliła na poprawę warunków nauczania oraz wzmocniła ofertę dydaktyczną placówki.