Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego do organizacji wydarzeń na terenie gminy Szemud
19 365,34 zł
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
Opis projektu

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zakupiło mobilny sprzęt estradowy służący do oświetlenia sceny. Dotychczas Centrum korzystało ze zwykłych lamp PAR oraz halogenów, stąd potrzeba pozyskania profesjonalnego sprzętu stała się jednym z priorytetów dla instytucji. Sprzęt będzie wykorzystany do oprawy koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych.