Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
19 365,34 zł
na zakup mobilnego, estradowego oświetlenia
Opis projektu

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zakupiło mobilny sprzęt estradowy służący do oświetlenia sceny. Dotychczas Centrum korzystało ze zwykłych lamp PAR oraz halogenów, stąd potrzeba pozyskania profesjonalnego sprzętu stała się jednym z priorytetów dla instytucji. Sprzęt będzie wykorzystany do oprawy koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych.