Utworzenie pracowni nowoczesnych technologii w GBP w Wielowsi
20 000 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi
Opis projektu

Do pracowni nowoczesnych technologii w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielowsi zakupiono roboty, laptop, tablety i materiały do prowadzenia zajęć. „Kuźnia programistów” powstała po to, aby rozszerzyć ofertę edukacyjną placówki i przyciągnąć na zajęcia młode talenty zainteresowane nowymi technologiami, robotyką czy automatycznym sterowaniem. Stworzono miejsce do praktycznego pozyskiwania wiedzy technicznej i informatycznej, która pozwala na rozwój zawodowy w kierunkach związanych z programowaniem.