Wyposażenie sali multimedialnej w GBP w Pszczółkach
19 680 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach
Opis projektu

Sala multimedialna została wyposażona w 10 laptopów wraz z oprogramowaniem. Dzięki nowemu sprzętowi poszerzono ofertę edukacyjną i kulturalną biblioteki oraz organizowane są szkolenia z projektowania gier mobilnych, kursy obsługi komputera dla seniorów oraz webinaria.