Stworzenie centrum czytelnictwa w GBP w Krotoszycach
17 000 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Krotoszycach
Opis projektu

Celem projektu było stworzenie atrakcyjnego centrum czytelnictwa. Dzięki grantowi filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach z siedzibą w Warmątowicach Sienkiewiczowskich została wyremontowana i wyposażona w nowy sprzęt, księgozbiory I zabawki edukacyjne.