Zakup sprzętu oświetleniowego dla grupy wodno-nurkowej WOPR Szczecinek
20 000 zł
Gmina Szczecinek
Opis projektu

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Szczecinek zostało wyposażone w nowe sprzęty, umożliwiające prowadzenie skutecznych akcji ratowniczych. Zakupione zostały m.in. latarki czołowe, odporne na każde warunki atmosferyczne czy zestawy oświetlenia podwodnego. Sprzęt pozwala prowadzić akcje poszukiwawcze i ratunkowe w porze nocnej, a także w trudnych warunkach pod wodą.