Doposażenie placu zabaw w Błotniku
20 000 zł
Gmina Cedry Wielkie
Opis projektu

Dzięki środkom z grantu na plac zabaw w Błotniku w gminie Cedry Wielkie został zakupiony nowy zestaw, który już służy lokalnej społeczności. Doposażenie placu zabaw pozytywnie wpłynęło na integrację mieszkańców wsi, zwiększyło bezpieczeństwa bawiących się dzieci i podniosło walory estetyczne miejscowości Błotnik.