Zakup komputerów i projektora dla Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim
20 000 zł
Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim
Opis projektu

Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim zyskała nowe komputery oraz projektor na potrzeby działań edukacyjnych kierowanych do osób wykluczonych cyfrowo, głównie seniorów. W ramach projektu „Od Biblioteki do Mediateki” odbyłysię warsztaty dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, podczas których uczestnicy poznali podstawy obsługi komputera, w tym uruchomiania komputera
i obsługi myszy; logowania do systemu Windows, zapoznanie się z edytorem tekstu, tworzenie i wydruk tekstu. Uczestnikami warsztatów byli podopieczni Domu Dziennego Pobytu CARITAS Diecezji Warszawsko – Praskiej w Mińsku Mazowieckim oraz seniorzy z Dziennego Domu Opieki Medycznej CENTRUM.