Menu Zamknij

ZASADY

Sprawdź, w jaki sposób możesz wziąć udział w Konkursie.

1
Jeżeli chcesz wziąć udział w Konkursie, wypełnij Formularz Zgłoszeniowy z wymaganymi załącznikami, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie w §4 pkt. 7. W Zgłoszeniu zaprezentuj swój pomysł na realizację projektu społecznego. Twój pomysł może dotyczyć rozwoju infrastruktury społecznej lub prowadzenia działań z zakresu aktywizacji lokalnego życia społecznego i kulturalnego. Formularz Zgłoszeniowy możesz złożyć w jednej z siedmiu kategorii konkursowych. W Regulaminie Konkursu znajdziesz szczegółowo opisane kategorie konkursowe i przykłady inicjatyw, które możesz sfinansować z grantu. Poprawnie złożona aplikacja powinna zawierać:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

wraz z załącznikami znajdują się w zakładce

Na Twoją aplikację czekamy

do 8 kwietnia 2019r.

kontakt@wzmocnijotoczenie.pl.

Zgłoszenie powinno zakładać realizację projektu w terminie 1 czerwca – 30 listopada 2019 roku. Maksymalna kwota dofinansowania, o którą można wnioskować to 20 000 zł.  W ramach Konkursu można złożyć maksymalnie 3 projekty, zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie Konkursu §4 pkt. 4. Uwaga: Jeden Uczestnik może uzyskać maksymalnie jeden grant, pomimo złożenia większej ilości projektów (Zgłoszeń).
2
3
Możesz otrzymać maksymalnie 148 pkt. (po 37 pkt. od każdego członka Komisji). Aby być rozpatrywanym jako zwycięzca w danej gminie powinieneś przekroczyć wymagany próg punktowy w wysokości 74 pkt. Twoje zgłoszenie będzie oceniane na podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie § 6 pkt. 2 i pkt. 3.

Jeżeli zostaniesz zwycięzcą naszego Konkursu, otrzymasz grant na realizację projektu, który wypłacimy w dwóch transzach:

  • 70% grantu zostanie wypłacone na rachunek Twojej lub partnerskiej organizacji zaraz po podpisaniu umowy;
  • 30% grantu zostanie wypłacona po przedstawieniu nam wstępnego sprawozdania z realizacji projektu, tj. po 30 września 2019 r.
Do 31 grudnia 2019 r. należy przedstawić pełne sprawozdanie z zakończonych prac projektowych. Terminy oraz zakres sprawozdań przedstawione są w Regulaminie oraz  wzorze Sprawozdania z realizacji projektu.
4