Menu Zamknij

ZASADY

Sprawdź, w jaki sposób możesz wziąć udział w Programie

1
Jeżeli chcesz wziąć udział w Programie, wypełnij Formularz zgłoszeniowy z wymaganymi załącznikami, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. W Zgłoszeniu zaprezentuj swój pomysł na realizację projektu społecznego. Formularz Zgłoszeniowy możesz złożyć w jednej z siedmiu kategorii tematycznych. W Regulaminie Programu znajdziesz szczegółowo opisane kategorie tematyczne i przykłady inicjatyw, które możesz sfinansować z grantu. Poprawnie złożona aplikacja powinna zawierać:

STATUT LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ UCZESTNIKA

KRS LUB INNY DOKUMENT WYKAZUJĄCY REPREZENTACJĘ UCZESTNIKA

Zgłoszenia oceniane są pod kątem formalnym i merytorycznym. Warunkiem dopuszczenia Zgłoszenia do oceny merytorycznej jest uzyskanie pozytywnej oceny pod względem formalnym

2
3

Zgłoszenie powinno zakładać realizację projektu w terminach przewidzianych w Regulaminie programu

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą można wnioskować to 20 000 zł.  W ramach Programu można złożyć maksymalnie 3 projekty, zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie.

Uwaga: Jeden Uczestnik może uzyskać maksymalnie jeden grant, pomimo złożenia większej ilości projektów (Zgłoszeń).

Jako zwycięzca naszego Programu będziesz musiał przedstawić pełne sprawozdanie z wykonanego projektu społecznego. Harmonogram Programu oraz zakres sprawozdania przedstawione są w Regulaminie oraz Formularzu zgłoszeniowym

4