Menu Zamknij

ZASADY

Sprawdź, w jaki sposób możesz wziąć udział w Programie

1

Jeżeli chcesz wziąć udział w Programie, wypełnij Formularz Zgłoszeniowo-sprawozdawczy z wymaganymi załącznikami, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. W Zgłoszeniu zaprezentuj swój pomysł na realizację projektu społecznego.

Formularz Zgłoszeniowy możesz złożyć w jednej z pięciu kategorii tematycznych. W Regulaminie Programu znajdziesz szczegółowo opisane kategorie tematyczne i przykłady inicjatyw, które możesz sfinansować z grantu.

Poprawnie złożona aplikacja powinna zawierać:

Zgłoszenia oceniane są pod kątem formalnym i merytorycznym. Warunkiem dopuszczenia Zgłoszenia do oceny merytorycznej jest uzyskanie pozytywnej oceny pod względem formalnym

2
3

Zgłoszenie powinno zakładać realizację projektu w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą można wnioskować to 20 000 zł.  W ramach Programu można złożyć maksymalnie 3 projekty, zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie.

Uwaga: Jeden Uczestnik może uzyskać maksymalnie jeden grant, pomimo złożenia większej ilości projektów (Zgłoszeń).

Jako zwycięzca naszego Programu do 15 grudnia będziesz musiał przedstawić pełne sprawozdanie z wykonanego projektu społecznego. Harmonogram Programu oraz zakres sprawozdania przedstawione są w Regulaminie oraz Formularzu Zgłoszeniowo-sprawozdawczym

4