Wskazówka 1

Uczestnik programu wypełnia formularz zgłoszeniowy online, zgodnie z zasadami opisanymi w przewodnik po programie.
Poglądowy, poprawnie wypełniony formularz znajduje się tutaj.

Wskazówka 2

W formularzu należy wypełnić dane kontaktowe oraz formalne uczestnika, wskazać cel i dokładne miejsce realizacji projektu społecznego,
jego beneficjentów, czas trwania, plan działań promocyjnych i komunikacyjnych projektu oraz jego kosztorys.

Wskazówka 3

Projekt można złożyć w jednej z kategorii tematycznych opisanych w regulaminie.

Wskazówka 4

Rekrutacja do V edycji programu jest prowadzona w dniach 20 marca – 30 kwietnia 2023 roku.
Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce Kalendarium.

Wskazówka 5

Samorządy, na terenie których organizowany jest program, wymienione są w regulaminie.

Wskazówka 6

Nagrodą w programie są granty w kwocie do 20 000 zł brutto.
Grant zostanie wypłacony przez PSE po zawarciu umowy z laureatem,
na podstawie dokumentu księgowego poprawnie wystawionego przez laureata.

Wskazówka 7

Wyniki danej tury programu zostaną opublikowane na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.
Wszyscy uczestnicy zostaną ponadto poinformowani o wynikach ze skrzynki mailowej: projektyspoleczne@pse.pl.

Wskazówka 8

Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy PSE a danym laureatem będą ustalane indywidualnie w umowie.

Wskazówka 9

Laureat programu jest zobowiązany do informowania PSE o postępach w realizacji swojego projektu,
w szczególności o opóźnieniach w realizacji i/lub o zmianach w kosztorysie.

Wskazówka 10

Każdy projekt należy podsumować poprzez złożenie do PSE sprawozdania zawierającego dowody potwierdzające realizację projektu
(skany faktur, publikacji prasowych dotyczących projektu, print screeny publikacji zamieszczonych w internecie), zgodnie z warunkami umowy.