Wskazówka 1

Uczestnik programu wypełnia formularz zgłoszeniowy online, zgodnie z zasadami opisanymi w przewodniku po programie.
Poglądowy formularz znajduje się tutaj.

Wskazówka 2

W formularzu należy wypełnić dane kontaktowe oraz formalne uczestnika, wskazać cel, zakres i dokładne miejsce realizacji projektu społecznego, jego beneficjentów, czas trwania, plan działań promocyjnych i komunikacyjnych projektu oraz jego kosztorys.

Wskazówka 3

Projekt można złożyć w jednej z siedmiu kategorii tematycznych opisanych w Regulaminie programu.

Wskazówka 4

Rekrutacja do VI edycji programu jest prowadzona w dniach 15 lutego – 15 marca 2024 roku.
Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce Kalendarium.

Wskazówka 5

Samorządy, na terenie których organizowany jest program, wymienione są w Regulaminie programu.

Wskazówka 6

Nagrodą w programie są granty w kwocie do 24 000 zł.
Grant zostanie wypłacony przez PSE po zawarciu umowy z laureatem,
na podstawie dokumentu księgowego poprawnie wystawionego przez laureata.

Wskazówka 7

Wyniki rekrutacji, czyli lista laureatów  programu zostanie opublikowane na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl. w dniu 19 kwietnia 2024r.
Wszyscy uczestnicy zostaną ponadto poinformowani o wynikach drogą e-mailową.

Wskazówka 8

Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy PSE a danym laureatem będą ustalane indywidualnie w umowie.

Wskazówka 9

Laureat programu jest zobowiązany do informowania PSE o postępach w realizacji swojego projektu, w szczególności o ewentualnych opóźnieniach w realizacji i/lub o zmianach w kosztorysie.

Wskazówka 10

Każdy projekt należy podsumować poprzez złożenie do PSE sprawozdania zawierającego dowody potwierdzające realizację projektu (skany faktur, publikacji prasowych dotyczących projektu, print screeny publikacji zamieszczonych w internecie), zgodnie z warunkami umowy. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 5 listopada 2024r.