Menu Zamknij

Wybraliśmy kolejne zwycięskie projekty w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

Tegoroczna edycja programu „WzMOCnij swoje otoczenie” wkracza już w fazę realizacji projektów, która potrwa do końca roku. Kapituła programu wytypowała kolejnych 17 pomysłów, które nagrodzone zostaną grantami o łącznej wartości blisko 330 tysięcy złotych.

W ramach programu wspierane są finansowo projekty i inicjatywy, które wywierają pozytywny i długotrwały wpływ na lokalne społeczności – podnoszą jakość życia mieszkańców poprzez poprawę stanu istniejącej lub tworzenie nowej infrastruktury społecznej, zapewniają niezbędny sprzęt służący bezpieczeństwu oraz integrują społeczność wokół wspólnych działań.

Lista pierwszych nagrodzonych beneficjentów i projekty, które będą realizowane z grantu:

 • Powiat Ostrołęcki – dofinansowanie zakupu specjalistycznego drona z kamerą termowizyjną do poszukiwania osób zaginionych, monitorowania stanu rzeki oraz monitorowania i oceny sytuacji w przypadku pożarów.
 • Szkoła Podstawowa w Goworowie – stworzenie estrady artystycznej wspomagającej rozwój umiejętności uczniów z zakresu recytacji, aktorstwa oraz nauk muzycznych i plastycznych.
 • Urząd gminy w Kowali – doposażenie i modernizacja placu zabaw w Rożkach.
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku – rozbudowa infrastruktury rowerowej, dofinansowanie zakupu oraz montaż artystycznych stojaków na rowery.
 • Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży „Impuls” – modernizacja ścieżek oraz montaż tablic informacyjnych nt. pomników przyrody w parku otaczającym Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie
 • Szkoła Podstawowa w Lubiszynie – zakup szafek szatniowych oraz bezdotykowych stojaków do dezynfekcji rąk.
 • Urząd Gminy w Bledzewie – dofinansowanie zakupu dozowników bezdotykowych, ścianek pleksi oraz zestawów ławek i krzeseł na potrzeby gminnych placówek oświatowych.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie – rewitalizacja przestrzeni zielonych przy muzeum “Dom szewca” i Kinie Przystań, które mają służyć rekreacji mieszkańców.
 • Urząd Gminy w Platerówce – zakup zewnętrznego systemu do monitorowania budynków użyteczności publicznej.
 • Urząd Gminy w Sulikowie – dofinansowanie zakupu pawilonu sanitarnego oraz modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Biernej.
 • Urząd Gminy w Bolkowie – zakup defibrylatora AED wraz z montażem punktu informacyjnego dot. bieżącej sytuacji epidemiologicznej w kraju i regionie oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany – budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego
 • Urząd Gminy w Świdnicy – zakup laptopów z oprogramowaniem dla przedszkoli samorządów z przeznaczeniem do wykorzystania w ramach pracy zdalnej.
 • Urząd Gminy w Krokowej – modernizacja placu zabaw w Wierzchucinie.
 • Urząd Gminy w Gniewinie – dostosowanie warunków sanitarnych na krytej pływalni w Gniewinie do wymogów sanepidu w trakcie trwania pandemii.
 • Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Choczewie  – montaż ławeczek i tablic informacyjnych dot. walorów turystycznych gminy.
 • Urząd Gminy w Halinowie – utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.