Przykładowe inicjatywy
Zakup umundurowania oraz sprzętu dla strażaków OSP w Zbrosławicach
Dowiedz się więcej
Utworzenie pracowni nowoczesnych technologii w GBP w Wielowsi
Dowiedz się więcej
Ekoadaptacja parku Sokoła i rozwój infrastruktury obiektu MGOK w Buku
Dowiedz się więcej
Budowa wiaty w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie
Dowiedz się więcej
Modernizacja nawierzchni sportowej na boisku w Osicach
Dowiedz się więcej
Zakup i montaż wirtualnego laboratorium chemicznego w SP nr 4 w Otwocku
Dowiedz się więcej