Menu Zamknij

Mieszkańcy kolejnych gmin skorzystają z grantów od PSE

16 kolejnych projektów otrzyma granty od PSE o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Program wkracza już w fazę realizacji projektów, która potrwa do końca tego roku. A już niedługo odbędzie się zebranie Kapituły programu, w którym wybrane zostaną ostatnie zwycięskie pomysły wzmacniające społeczności lokalne.

W ramach programu wspierane są finansowo projekty i inicjatywy, które wywierają pozytywny i długotrwały wpływ na lokalne społeczności – podnoszą jakość życia mieszkańców poprzez poprawę stanu istniejącej lub tworzenie nowej infrastruktury społecznej, zapewniają niezbędny sprzęt służący bezpieczeństwu oraz integrują społeczność wokół wspólnych działań.

Lista pierwszych nagrodzonych beneficjentów i projekty, które będą realizowane:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie – dofinansowanie zakupu 6 uniformów ochronnych dla strażaków oraz 6 apteczek turystycznych na potrzeby zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy.
 • Uczniowski Parafialno-Ludowy Klub Sportowy “Tęcza” Stanisławów – zakup piłek, elektronicznej tablicy wyników, strojów, bramy startowej oraz sprzętu treningowego.
 • Urząd Gminy w Długosiodle – wyposażenie samorządowego przedszkola  w interaktywny monitor, laptop oraz oprogramowanie edukacyjne dla dzieci i zapewnienie przewodowej i bezprzewodowej łączności internetowej w 4 salach budynku.
 • Urząd Gminy w Wąsewie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie urzędu i gminnej biblioteki poprzez sfinansowanie wymiany części ogrodzenia oraz posadzenia roślinności.
 • Urząd Miejski w Otwocku – budowa wiaty przystankowej wykonanej w stylu nawiązującym do historycznej infrastruktury Otwocka wraz z wyposażeniem wiaty w tablice edukacyjne o tematyce ekologicznej.
 • Urząd Miejski w Karczewie – zadaszenie głównego wejścia i remontu podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie (gmina Sobienie-Jeziory) – zakup klimatyzatorów do sali widowiskowo-koncertowej.
 • Urząd gminy w Kozienicach – budowa siłowni plenerowej przy Kozienickim Domu Seniora.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kowali – zakup defibrylatora i sprzętu komputerowego dla OSP.
 • Szkoła Podstawowa w Baczynie (gmina Lubiszyn) – zakup 28 szafek szatniowych oraz 12 bezdotykowych stojaków do dezynfekcji rąk.
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu – zakup sprzętu komputerowego (wraz z meblami do stanowisk) i dofinansowanie organizacji zajęć edukacyjnych dla osób starszych.
 • Urząd gminy we Wleniu – zakup defibrylatora, stacji dezynfekujących, bezdotykowych dozowników oraz termometrów bezprzewodowych na potrzeby jednostek budżetowych gminy oraz świetlic wiejskich.
 • Urząd gminy w Bolkowie –z akup i montaż dwóch altan na potrzeby spotkań organizowanych dla mieszkańców.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrzeszowie (gmina Świebodzice) – budowa parkingu rowerowego wyposażonego w wiatę i stojaki na rowery.
 • Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Borkowianka” (gmina Skawina) – budowa schodów i podjazdu jako zabezpieczenia boiska sportowego oraz zakup parownicy i stacji dezynfekującej.
 • Urząd miejski w Nysie – adaptacja pomieszczenia gospodarczego na boks dla psów oraz stworzenie dla nich odrębnego, ogrodzonego wybiegu.