Menu Zamknij

KATEGORIE

Nagrodami w programie są granty na realizację projektu społecznego w wybranych gminach do 20 000 zł.

Granty można przeznaczać na pokrycie kosztów realizacji inicjatyw, które będą wywierały pozytywny wpływ społeczny na mieszkańców gminy w ramach jednej z kategorii tematycznych.

Pieniądze z grantu można przeznaczyć na następujące cele:

ZDROWIE I OPIEKA MEDYCZNA

przykładowe cele:

  • o działania na rzecz zwalczania i niwelowania skutków koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 – zakup sprzętu i materiałów medycznych, środków ochrony osobistej, w tym maseczek i kombinezonów ochronnych, wsparciu w tworzeniu specjalnych stacji dezynfekcyjnych

Oświata

przykładowe cele:

  • o zakup sprzętu komputerowego i narzędzi interaktywnych wspomagających prowadzenie lekcji w trybie zdalnym i stacjonarnym,
  • o modernizacja szkolnych sal dydaktycznych i ich wyposażenie w urządzenia i materiały sanitarne.

Środowisko

przykładowe cele:

  • stawianie budek dla ptaków, pasiek,
  • inne działania na rzecz lokalnej flory i fauny.
kategorie_konkursowe_2020-03