Menu Zamknij

KATEGORIE

Nagrodami w konkursie są granty na realizację projektu społecznego w wybranych gminach do 20 000 zł.

Granty można przeznaczać na pokrycie kosztów realizacji inicjatyw, które będą wywierały pozytywny wpływ społeczny na mieszkańców gminy w ramach jednej z kategorii konkursowych.

Pieniądze z grantu można przeznaczyć na następujące cele:

Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej

przykładowe cele:

 • modernizacja pomieszczeń edukacyjnych i informatycznych w ośrodkach kultury lub opieki społecznej;
 • likwidowanie barier architektonicznych, np. usuwanie progów utrudniających ruch wózków inwalidzkich osób niepełnosprawnych, budowa podjazdów, przebudowa toalet.

Oświata

przykładowe cele:

 • remonty i doposażenie sal dydaktycznych, pracowni komputerowych, hal sportowych, bibliotek, świetlic szkolnych;
 • zakup pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia na potrzeby uczniów i nauczycieli.

Środowisko

przykładowe cele:

 • remonty ujęć wody i małych stacji uzdatniania;
 • stawianie budek dla ptaków, pasiek;
 • inne działania na rzecz lokalnej flory i fauny.
srod

Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego

przykładowe cele:

 • wspieranie wydarzeń mających charakter edukacyjny np. pikników naukowych, akcji na rzecz środowiska, bezpieczeństwa, organizacji kursów pierwszej pomocy lub ratownictwa;
 • organizacja konsultacji i spotkań specjalistycznych skierowanych do grup wykluczonych społecznie, tj. zajęcia grup terapeutycznych, zawodowe.
aktywi

Zdrowie i opieka medyczna

przykładowe cele:

 • siłownie na świeżym powietrzu i inne przestrzenie służące poprawie kondycji fizycznej;
 • zakup specjalistycznego sprzętu do publicznych ośrodków zdrowia.
opie

Mała infrastruktura

przykładowe cele:

 • instalacja stojaków na rowery;
 • punkty wymiany książek;
 • dodatkowe kosze do segregacji śmieci w przestrzeni publicznej.
mala