Menu Zamknij

KATEGORIE

Nagrodami w programie są granty na realizację projektu społecznego w wybranych gminach do 20 000 zł.

Granty można przeznaczać na pokrycie kosztów realizacji inicjatyw, które będą wywierały pozytywny wpływ społeczny na mieszkańców gminy i powiatów w ramach jednej z kategorii tematycznych.

Pieniądze z grantu można przeznaczyć na następujące cele:

ZDROWIE

przykładowe cele:

  • zakup defibrylatorów, organizacja szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej, zakup kamer termowizyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego na bezpłatny użytek mieszkańców z problemami zdrowotnymi

Edukacja

przykładowe cele:

  • modernizacja sal dydaktycznych, zakup narzędzi interaktywnych wspierających proces dydaktyczny – tablic, komputerów, tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem

Środowisko naturalne

przykładowe cele:

  • oczyszczanie skwerów, remonty ujęć wody i małych stacji uzdatniania, ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wytyczanie szlaków przyrodniczo-edukacyjnych
kategorie_konkursowe_2021-03

Bezpieczeństwo

przykładowe cele:

  • budowa lub modernizacja barierek ochronnych, zadaszenia, wymiana podłóg, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, zakup sprzętu ratunkowego, poszukiwawczego i przeciwpożarowego
kategorie_konkursowe_2021-04

Aktywność fizyczna

przykładowe cele:

  • budowa lub modernizacja siłowni na świeżym powietrzu oraz street workout parków, wytyczenie szlaków biegowych i rowerowych
kategorie_konkursowe_2021-05