Harmonogram programu grantowego Wzmocnij Swoje Otoczenie (edycja V):

Start naboru wniosków
20 marca 2023
Webinar dla uczestników
28 marca 2023
Zakończenie naboru wniosków
30 kwietnia 2023
Ogłoszenie listy laureatów
2 czerwca 2023
Webinar dla laureatów
6 czerwca 2023
Ostateczny termin złożenia sprawozdania
2 listopada 2023