Nagrodą w programie są granty w kwocie do 20 000 zł,

które zostaną przeznaczone na realizację projektów wywierających pozytywny wpływ na życie mieszkańców.

Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach tematycznych:

Przykładowe cele projektów w ramach każdej
kategorii są opisane w regulaminie programu