Menu Zamknij

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Organizatorem Konkursu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy energii na terenie całego kraju – po to, by powstawało jej tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki nam prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. Jesteśmy właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

PSE zdecydowały się na uruchomienie konkursu, z uwagi na swoją obecność w wielu gminach w Polsce, gdzie prowadzą działalność eksploatacyjną oraz inwestycyjną. Jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu społeczności czujemy współodpowiedzialność za ich rozwój i poprawę jakości życia ich mieszkańców.

Nasze zaangażowanie społeczne traktujemy jako integralną część projektów biznesowych realizowanych w gminach, na terenie których działamy. Chcemy pomagać w integrowaniu i aktywizacji członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich istotne.

Organizatorem Konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy energii na terenie całego kraju – po to, by powstawało jej tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki PSE prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. PSE są właścicielem ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

PSE zdecydowały się na uruchomienie Konkursu, z uwagi na swoją obecność w wielu gminach w Polsce, gdzie prowadzą działalność eksploatacyjną oraz inwestycyjną. Jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu społeczności czujemy współodpowiedzialność za ich rozwój i poprawę jakości życia. Chcemy pomagać w integrowaniu i aktywizacji członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich istotne. Ważny jest dla nas udział we współtworzeniu i rozwijaniu lokalnej przestrzeni publicznej i infrastruktury społecznej. Działamy z myślą o długotrwałych korzyściach, budowanych poprzez równie trwałe i silne relacje z lokalnymi społecznościami.

Do udziału w Konkursie zapraszamy:

 • gminy;
 • jednostki organizacyjne gmin, jak na przykład szkoły, miejskie ośrodki kultury, miejskie ośrodki pomocy społecznej i inne;
 • zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego.

Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie działalności statutowej na terenie jednej z poniższych gmin:

 • [mazowieckie] Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Wodynie, Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Otwock, Karczew, Celestynów, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew, Kozienice, Ostrołęka, Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo, Wąsewo, Długosiodło, Rząśnik, Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie, Jadów, Tłuszcz, Strachówka, Stanisławów;
 • [lubelskie] Stoczek Łukowski, Niemce, Wólka, Spiczyn, Łęczna, Puchaczów, Cyców, Siedliszcze, Wierzbica, Chełm;
 • [małopolskie] Skawina;
 • [wielkopolskie] Dopiewo, Buk, Kuślin;
 • [dolnośląskie] Sulików, Siekierczyn, Lubań (gmina wiejska), Lubań (miasto), Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Złotoryja, Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole, Ruja, Prochowice, Ścinawa, Lubin, Platerówka, Gryfów Śląski, Wleń, Świerzawa, Bolków, Paszowice, Dobromierz, Strzegom, Świebodzice, Świdnica;
 • [lubuskie] Lubiszyn, Deszczno, Witnica, Bogdaniec;
 • [zachodniopomorskie] Gryfino, Banie, Kozielice, Myślibórz.

Celem Konkursu jest wsparcie finansowe projektów i inicjatyw, które będą wywierały pozytywny wpływ na lokalne społeczności i poprzez swoją użyteczność będą je integrować oraz służyć im przez długie lata.

Chcemy w ten sposób:

 • podnieść jakość życia i bezpieczeństwa mieszkańców gmin poprzez poprawę stanu istniejącej infrastruktury społecznej lub stworzenie zupełnie nowej formy takiej infrastruktury;
 • zachęcać do współpracy międzysektorowej uczestników Konkursu.

Nagrodami w Konkursie są granty na realizację projektów społecznych w gminach. Pojedynczy uczestnik Konkursu może ubiegać się o kwotę nieprzekraczającą 20 000 zł.

Maksymalna kwota, o którą może ubiegać się uczestnik Konkursu w danej gminie nie może przekroczyć 20 000 zł.

Jednocześnie w wyjątkowej sytuacji komisja konkursowa posiada prawo do powiększenia kwoty grantu, jeżeli uzna, że dany projekt wyróżnia się swoim potencjałem spośród wszystkich zgłoszeń w Polsce (np. zebrał największą liczbę punktów w skali kraju oraz ma znaczący wpływ na społeczność lokalną) i warto wesprzeć go finansowo, by skala jego była jeszcze większa.

Warunkiem przyznania dodatkowej kwoty grantu jest niewyczerpana pula całkowitego budżetu Konkursu, o którym mowa w Regulaminie Konkursu.

Poprzez Konkurs chcemy wspierać rozwój lokalnych społeczności oraz infrastruktury społecznej w Polsce. Rozumiemy przez to wszelkie działania zmierzające do podniesienia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez:

 • zwiększanie dostępności mieszkańców do miejsc użyteczności publicznej,
 • modernizacji, przebudowy tychże miejsc (a także ich adaptacji na potrzeby wykluczonych grup społecznych) w celu aktywizowania lokalnych społeczności.

Konkurs ma sfinansować projekty społeczne, które w realny sposób będą wywierały pozytywny wpływ na lokalną społeczność i pozostawią po sobie długotrwały ślad.

Do Konkursu należy zgłaszać projekty w ramach jednej z poniższych kategorii:

 1. Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej – np. poprzez modernizację pomieszczeń edukacyjnych i informatycznych w ośrodkach kultury lub opieki społecznej; bądź likwidowanie barier architektonicznych, np. usuwanie progów utrudniających ruch wózków inwalidzkich osób niepełnosprawnych, budowa podjazdów, przebudowa toalet;
 2. Oświata – np. remonty i doposażenie sal dydaktycznych, pracowni komputerowych, hal sportowych, bibliotek, świetlic szkolnych;
 3. Środowisko – np. remonty ujęć wody i małych stacji uzdatniania czy oczyszczanie skwerów i małych parków;
 4. Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego – np. wspieranie wydarzeń mających charakter edukacyjny; organizacja konsultacji i spotkań specjalistycznych skierowanych do grup wykluczonych społecznie; 
 5. Zdrowie i opieka medyczna – np. siłownie na świeżym powietrzu i inne przestrzenie służące poprawie kondycji fizycznej czy współfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do ośrodków zdrowia.
 6. Mała infrastruktura – np. udogodnienia dla rodziców z małymi dziećmi w miejscach publicznych bądź wsparcie w budowie nowoczesnych placów zabaw.
 7. Inne projekty – lokalne społeczności najlepiej znają swoje potrzeby, dlatego istnieje możliwość zgłaszania do Konkursu inicjatyw, które nie należą do powyższych kategorii, pod warunkiem, że mieszczą się w głównej idei Konkursu, tj. przyczyniają się do „rozwoju infrastruktury społecznej”.

Granty można przeznaczać na pokrycie kosztów realizacji projektów społecznych, które będą wywierały pozytywny wpływ na społeczność lokalną w ramach jednej z powyższych kategorii konkursowych.

Pieniądze z grantu można zatem przeznaczyć na przykład na:

 • pokrycie kosztów prac budowlanych, koszty remontów, koszty zagospodarowania przestrzeni zielonych;
 • budowę miejsc przeznaczonych do aktywności fizycznej tj. siłownie na świeżym powietrzu;
 • zakup nowych sprzętów, np. do szkół, ośrodków zdrowia, gminnych/miejskich ośrodków kultury;
 • doposażenie obiektów dydaktycznych, świetlic środowiskowych i innych;
 • likwidowanie barier – usuwanie progów dla wózków inwalidzkich, przebudowę toalet;
 • tworzenie nowych miejsc spotkań i integracji społecznej, np. punkty wymiany książek, turnieje sportowe;
 • wspieranie ważnych wydarzeń w gminie, sfinansowanie zajęć grup terapeutycznych, konsultacji prawnych, zawodowych.

Na zgłoszenia w Konkursie czekamy od 18 lutego 2019 do 8 kwietnia 2019.

Wszelkie informacje nt. Konkursu znajdują się na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy także do kontaktu mailowego oraz telefonicznego. Operator Konkursu jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 – 16:30.

Mail: kontakt@wzmocnijotoczenie.pl

Tel: 665 330 230

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do dn. 08.04.2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem konta pocztowego Konkursu kontakt@wzmocnijotoczenie.pl. W przypadku problemów ze złożeniem Zgłoszenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 665 330 230.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić następujące dokumenty:

 • Formularz Zgłoszeniowy, w którym należy umieścić wszelkie niezbędne dane nt. zgłaszającego się do konkursu uczestnika oraz informacje dotyczące realizacji planowanego projektu wraz z harmonogramem planowanych działań. Aby poprawnie uzupełnić Formularz, należy kierować się instrukcjami zawartymi w dokumencie oraz Regulaminie Konkursu;
 • Kosztorys, w którym należy zaprezentować koszty projektu, które zostaną pokryte z grantu konkursowego w przypadku wygranej;
 • Oświadczenie Uczestnika, które zawiera niezbędne formalne zgody dot. praw autorskich do zgłaszanych projektów;
 • Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych, zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym. Jego wypełnienie jest niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 • Aktualny statut (dotyczy organizacji pozarządowych) oraz KRS.
 • Oświadczenie dot. eksploatacji, które reguluje kwestie zarządzania daną infrastrukturą społeczną po okresie realizacji projektu.
 • Oświadczenie dot. posiadania rachunku bankowego (wraz z podaniem nazwy banku) – podpisane przez przedstawiciela uczestnika Konkursu, upoważnionego do jego reprezentowania.

Wszystkie dokumenty konkursowe gotowe do pobrania znajdują się na stronie Konkursu www.wzmocnijotoczenie.pl

Uzupełnione dokumenty należy przesłać do nas na adres mailowy Konkursu kontakt@wzmocnijotoczenie.pl, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

Granty zostaną przekazane laureatom Konkursu na podstawie podpisanych z nimi umów sponsoringowych. Ten typ umowy wymaga, by za przekazane środki pieniężne grantodawca otrzymał świadczenia wymienne.  

Tym świadczeniem będą przede wszystkim działania promujące nagrodzone projekty. Finansowanie przyznane w ramach Konkursu (jego wysokość oraz nazwa sponsora) powinno być odpowiednio odnotowane i wyróżnione w komunikacji zewnętrznej laureata, np. w raportach i publikacjach udostępnianych w związku z projektem lub na reklamach czy ogłoszeniach dotyczących projektu itp. Plan tych działań promocyjnych powinien zostać zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym.

W działaniach sponsoringowych warto wziąć pod uwagę własne kanały komunikacji tj. strona internetowa (własna oraz partnerów projektu), kanały w mediach społecznościowych, w których będą mogli Państwo poinformować o udziale w Konkursie czy też o realizowanym w ramach wygranej projekcie.

Budżet projektu powinien zakładać kwotę brutto, która w przypadku podmiotów niebędących VAT-owcami jest także kwotą netto. W przypadku podmiotów będących VAT-owcami, Organizator zobowiązuje się do przekazania wsparcia finansowego w wysokości do 20 000 zł netto, które zostanie powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wniosek składa instytucja podlegająca gminie (np. przedszkole, ośrodek kultury, biblioteka itd.).

Dopiero w przypadku zwycięstwa w Konkursie zostanie podjęta decyzja dotycząca organu właściwego do podpisania umowy. Może być ona podpisana bezpośrednio z organem prowadzącym (czyli gminą) lub jego pełnomocnikiem (np. przedszkolem, biblioteką itd.).

Dofinansowanie w zależności od rozwiązań funkcjonujących w konkretnych gminach jest (a) przekazywane za pośrednictwem gminy do zwycięskiej placówki lub (b) trafia bezpośrednio na rachunek bankowy placówki, która złożyła wniosek.

Instytucje publiczne podlegające samorządom (np. szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej) nie muszą posiadać własnego konta bankowego. Pieniądze z grantu mogą zostać przekazane na konto bankowe organu prowadzącego placówkę, np. urzędu gminy – chyba, że lokalnie obowiązujące przepisy są inaczej regulowane.

Każdy z uczestników Konkursu może złożyć maksymalnie 3 propozycje projektu, tzn. 3 Zgłoszenia Konkursowe.

Wnioski konkursowe należy składać wyłącznie na wzorach dokumentów zamieszczonych na stronie Konkursu www.wzmocnijotoczenie.pl.

Wnioski nadesłane na innych formularzach nie przejdą pomyślnie etapu oceny formalnej.

Uczestników Konkursu prosimy o określenie w swoim zgłoszeniu konkursowym przewidywanych kosztów administracyjnych projektu (tzw. kosztów pośrednich). Nie powinny one przekraczać 10% całego budżetu projektu. Przykładowe koszty pośrednie to np.: koszty prowadzenia księgowości projektu, koszty przesyłek kurierskich i pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego, ewentualnej płatnej koordynacji zewnętrznej, koszty transportowe. 

Zgłoszenia Konkursowe oceniane będą dwuetapowo: I etap to ocena formalna, a II etap to ocena merytoryczna. Warunkiem dopuszczenia Zgłoszenia do oceny merytorycznej jest pozytywna ocena pod względem formalnym.

Każde Zgłoszenie zostanie ocenione pod względem kwestii formalnych:

 • czy Zgłoszenie złożono w terminie;
 • czy uczestnik spełnia warunki uczestnictwa przedstawione w Regulaminie;
 • czy Zgłoszenie zawiera propozycję świadczeń sponsoringowych na rzecz Organizatora w wypadku otrzymania Nagrody;
 • czy przedstawiony projekt jest zgodny z celami Konkursu i spełniają podstawowe kryteria oceny merytorycznej opisane w Regulaminie;
 • czy kosztorys projektu nie przekracza kwoty 20 000 zł.

Jeżeli Zgłoszenie przejdzie pozytywnie ocenę formalną, w kolejnym kroku zostanie poddane ocenie merytorycznej przez komisję konkursową:

             Kryteria oceny merytorycznej Zgłoszeń

 1. tytuł projektu; (0-2 pkt.)
 2. wpisanie się w tematykę przewodnią Konkursu i minimum jedną kategorię konkursową; (0-2 pkt.)
 3. lokalność rozumiana jako pochodzenie Uczestnika – czy jest on zarejestrowany na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany; (0-2 pkt.)
 4. określenie zasadności projektu:
 5. zdefiniowanie wyzwań i potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej i/lub innych obszarów związanych z aktywizacją życia społecznego
  i kulturalnego w gminie – na ile pomysł jest użyteczny dla gminy i jej mieszkańców; (0-6 pkt.)
 6. określenie dostępności projektu – czy projekt będzie dostępny dla różnych grup społecznych; (0-3 pkt.)
 • określenie form angażowania społeczności – w jaki sposób projekt będzie angażował poszczególne grupy odbiorców (0-3 pkt.)
 1. trwałość rezultatów projektu – na ile realizacja projektu pozostawi trwały ślad w lokalnej społeczności; (0-3 pkt.)
 2. wpływ projektu na lokalną społeczność oraz mierzalność efektów, w tym korzyści społeczne i ekonomiczne dla beneficjentów (pośrednich i bezpośrednich); (0-3 pkt.)
 3. wiarygodność kosztorysu i rzetelność w jego przygotowaniu, w tym także gospodarność tj. zasadność zaproponowanych wydatków oraz realność zaproponowanych kwot; (0-3 pkt.)
 4. innowacyjność – czy Uczestnik przedstawił takie działania i formy ich realizacji, które wprowadzają nowe podejście w rozwiązywaniu lokalnych wyzwań; (0-3 pkt.)
 5. wykonalność projektu; (0-2 pkt.)
 6. dodatkowo premiowane będą:
  1. projekty oparte na współpracy różnych podmiotów tj. realizacja projektów w partnerstwie np. współpraca z innymi organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi czy stowarzyszeniami; (0-3 pkt.);
  2. zakres pozafinansowego wkładu wnoszonego przez Uczestników do projektu (np. ilość godzin i zakres pracy wolontariuszy); (0-2 pkt.).

Projekt może otrzymać maksymalnie 148 punktów. Aby projekt mógł być rozważany jako laureat nagrody, musi uzyskać minimum 74 punktów.

Zwycięzców wybierze komisja konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele PSE oraz operatora Konkursu, firmy Goodbrand & Company.

Granty wypłacimy laureatom w dwóch transzach:

 • pierwsza transza w wysokości 70% grantu zostanie wpłacona na rachunek laureata po podpisaniu umowy;
 • druga transza w wysokości 30% grantu zostanie wypłacona po 30 września 2019 r., tj. po przedstawieniu przez laureata wstępnego sprawozdania z realizacji projektu.  

Jeżeli zostaniecie Państwo laureatem naszego Konkursu, będziecie musieli rozliczyć się z przyznanego grantu w następujący sposób:

  1. Do dnia 30 września 2019 r. przekazać wstępne sprawozdanie z rozliczenia podjętych prac w projekcie wraz z wykazem poniesionych kosztów.
  2. Do dnia 31 grudnia 2019 roku do godz. 23:59 przekazać finalne sprawozdanie
   z realizacji projektu.

Sprawozdanie powinny mieć formę pliku tekstowego (*.doc) i zawierać nie więcej niż 10 000 znaków bez spacji i od 5 do 10 zdjęć przedstawiających projekt. Do sprawozdania może być również dołączony film, którego długość nie przekracza 2,5 min.

Do sprawozdania należy dołączyć także skany wszystkich dokumentów księgowych dotyczących projektu, odpowiednio opisanych i zawierających informację o źródle finansowania.  Oraz umieścić zdjęcia, ew. skany publikacji prasowych lub inne materiały dotyczące realizacji projektu, które wynikają ze świadczeń sponsoringowych zawartych w umowach sponsoringowych z laureatami.

Organizator dopuszcza przesunięcia pomiędzy kategoriami kosztów, ujętymi w kosztorysie projektowym (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu) w rubryce „Działanie – etapy prac”. Przesunięcia te nie mogą być jednak większe niż 5 % całego budżetu projektu. W przypadku przesunięć przekraczających 5% wymagana jest pisemna zgoda Organizatora, pod rygorem nie przyjęcia sprawozdania z realizacji projektu.

Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu, na który został przyznany grant powinny być wystawiane na podmiot realizujący zadanie.

Prawidłowe złożenie sprawozdania polega na przesłaniu go za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: kontakt@wzmocnijotoczenie.pl

Działania w projekcie można planować i przedstawić je w swoim Zgłoszeniu w okresie 1.06.2019 r. – 30.11.2019 r.

Tak, w Konkursie mogą wziąć nowopowstałe organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 28 maja 2019 r. Każdy z uczestników Konkursu zostanie poinformowany o werdykcie komisji konkursowej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu Konkursowym.

Dodatkowo oficjalna lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu www.wzmocnijotoczenie.pl do dnia 28 maja 2019 r.

Jako laureat konkursu będziecie Państwo zobligowani do poinformowania o ewentualnym braku możliwości realizacji swojego projektu. W sytuacji, gdy nagrodzony projekt nie może być przeprowadzony w opisanym w Zgłoszeniu kształcie, dofinansowanie otrzymuje następny w kolejności projekt wg liczby punktów z oceny merytorycznej.

Jeżeli brak możliwości realizacji projektu stanie się faktem dopiero po podpisaniu umowy sponsoringowej i przelaniu środków, będą musieli Państwo przygotować stosowne oświadczenie (wyjaśnić powód niezrealizowania projektu) oraz niezwłocznie zwrócić kwotę grantu na konto organizatora.

Jako organizator zastrzegamy sobie prawo do kontroli projektów zarówno w trakcie ich realizacji, jak i po ich zakończeniu.

Kontrola może zostać uruchomiona wyłącznie w wypadku wątpliwości wynikających ze złożonego sprawozdania z realizacji projektu(końcowego lub wstępnego).

Każda organizacja może złożyć maksymalnie 3 Zgłoszenia Konkursowe obejmujące projekty prowadzone w minimum 1 gminie objętej zasięgiem Konkursu.

Zatem jedna organizacja może złożyć osobne wnioski również dla innych gmin. Ich liczba nie może przekroczyć 3.