IV edycję programu zakończyliśmy rekordowym wsparciem 4,6 mln zł na rozwój projektów społecznych

Kolejna edycja programu grantowego Polskich Sieci Elektroenergetyczne „Wzmocnij Swoje Otoczenie” pozwoliła na wsparcie ponad 230 lokalnych inicjatyw.

Z programu skorzystały głównie samorządy, organizacje pozarządowe, lokalne ośrodki kultury i sportu oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

Tegoroczna edycja programu była największą z dotychczasowych i objęła prawie 170 samorządów. Z 535 wniosków, które zgłaszano w II turach programu nagrodziliśmy ponad 230 inicjatyw.

Lista laureatów
Jakie inicjatywy udało się zrealizować dzięki grantom?

W tegorocznej edycji programu beneficjenci najczęściej wnioskowali o dofinansowanie projektów, które rozwijają wspólną przestrzeń publiczną poprzez rewitalizację terenów zielonych, modernizację placów zabaw, czy zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej jak na przykład wypożyczalnia kajaków w Halinowie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także projekty nakierowane na remont i wyposażenie miejsc aktywności lokalnej oraz zajęcia rozwijające nowe kompetencje, czego dobrym przykładem są warsztaty krawieckie w Straszynie.

Jak co roku wsparcie otrzymały też Ochotnicze Straże Pożarne, które dzięki środkom mogły zakupić nowoczesny sprzęt do ratowania życia, kamery termowizyjne do akcji ratunkowych, czy mobilne zapory przeciwpowodziowe.

Tegoroczna edycja programu realizowana była na terenie 9 województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Lista laureatów
IV edycja WSO w liczbach
4.6
 mln zł

kwota
przyznanych
grantów

167
 

samorządów

9
 

województw

535
 

wniosków

231
 

nagrodzonych
projektów

Przykładowe inicjatywy
Nowe umundurowanie druhen z jednostki OSP w Mieni
Dowiedz się więcej
Leśne ścieżki spacerowo-biegowe Run Otwock
Dowiedz się więcej
Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w Gminie Dziadowa Kłoda
Dowiedz się więcej
Wyposażenie sali tanecznej Kozienickiego Domu Kultury
Dowiedz się więcej
Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego dzielnicy Fosowskie
Dowiedz się więcej
Doposażenie placu zabaw w Błotniku
Dowiedz się więcej