Już po raz trzeci nasza poMOC dała MOC!

Zakończyliśmy kolejną edycję programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Na lokalne inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców przeznaczyliśmy w tym roku aż 3,7 mln złotych.

W tym roku program został podzielony na III tury naboru wniosków, w których otrzymaliśmy 500 zgłoszeń. Wyłoniliśmy spośród blisko 180 inicjatyw, które otrzymały granty w wysokości 20 tys. zł.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, uczestnicy mogli zgłaszać projekty w 6 kategoriach: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona środowiska i zdrowie.

Tegoroczna edycja programu realizowana była na terenie 8 województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Lista laureatów
Jakie inicjatywy udało się zrealizować dzięki grantom?

III edycja WSO w liczbach
3.7
 mln zł

kwota
przyznanych
grantów

130
 

samorządów

8
 

województw

500
 

wniosków

176
 

nagrodzonych
projektów

Przykładowe inicjatywy
Remont świetlicy przy budynku OSP w Okonku
Dowiedz się więcej
Zakup sprzętu oświetleniowego dla grupy wodno-nurkowej WOPR Szczecinek
Dowiedz się więcej
Zakup sprzętu multimedialnego do innowacyjnej nauki j. angielskiego w przedszkolach w Gminie Choczewo
Dowiedz się więcej
Zakup 3 defibrylatorów i szkolenie pracowników służb samorządowych w Gminie Biały Bór
Dowiedz się więcej
Utworzenie pracowni nowoczesnych technologii w GBP w Wielowsi
Dowiedz się więcej
Modernizacja nawierzchni sportowej na boisku w Osicach
Dowiedz się więcej