„Wzmocnij Swoje Otoczenie” w dobie pandemii COVID

Nadzwyczajna sytuacja związana z pandemią wymagała również od nas dostosowania się wyjątkowych okoliczności. Ze względu na dynamikę pojawiających się potrzeb naszych beneficjentów, program był prowadzony w formule całorocznej. Łącznie udało nam się przeznaczyć 2 mln zł na wsparcie lokalnych inicjatyw.

Ponad połowę projektów zgłosiły urzędy gmin, które w trudnym czasie pandemii borykały się z brakami funduszy. Wybuch pandemii sprawił, że sytuacja finansowa samorządów i organizacji pozarządowych znacznie się pogorszyła, przez co większość z nich skupiała się na cięciu wydatków i ograniczaniu kosztów wcześniej zaplanowanych projektów. Dzięki grantom z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” udało się wypełnić lukę i

zrealizować inicjatywy obywatelskie w 70 gminach z całej Polski.

Najwięcej projektów pojawiło się w kategorii zdrowie – instalacja punktów do dezynfekcji rąk, zakup defibrylatorów, sprzętu oczyszczającego powietrze oraz organizacja zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

Udało nam się wesprzeć także inicjatywy, które pomogły uczniom przystosować się do nowych zdalnych warunków nauki jak zakup sprzętu komputerowego.
Nie zabrakło również projektów, które dedykowane były aranżacji wspólnej przestrzeni takich jak place zabaw, siłownie plenerowe czy rozwój infrastruktury rowerowej.

Tegoroczna edycja programu realizowana była na terenie 9 województw: mazowieckiego, małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Z nadesłanych 200 zgłoszeń wyłoniliśmy 100 laureatów, którzy otrzymali granty w wysokości

20 tys. zł na realizację swoich inicjatyw.

Lista laureatów

II edycja WSO w liczbach
2
 mln zł

kwota
przyznanych
grantów

70
 

samorządów

9
 

województw

200
 

wniosków

100
 

nagrodzonych
projektów

Przykładowe inicjatywy
Realizacja projektu „Park street workout – zewnętrzne treningi w dobie pandemii”
Dowiedz się więcej
Zakup systemu nagłaśniającego na stadionie „Victoria” w Kałuszynie
Dowiedz się więcej
Zakup narzędzi interaktywnych do pracowni językowej w GOK w Czerwinie
Dowiedz się więcej
Budowa systemu napowietrzania w stawach miejskich w parku w Lwówku Śląskim
Dowiedz się więcej
Stworzenie sali integracji sensorycznej w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie
Dowiedz się więcej
Zakup łodzi ratunkowej dla OSP w Żydowie
Dowiedz się więcej